Погасити
0(800) 310 433 безкоштовно по Україні
background

Фінансові послуги

Інформація про умови надання фінансових послуг

Перелік споживчих кредитівКредитна лінія
Цільова група споживачівКлієнти – фізичні особи, громадяни України віком від 18 до 70 років
Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредитуІстотні характеристики мікрокредит
Істотні характеристики споживчий кредит
Умови отримання акційних та інших аналогічних за змістом пропозиційАкції
Максимальна сума / ліміт кредиту, грн.:Перший кредит:
10 000,00 грн.
Повторний кредит:
20 000,00 грн.
Строк користування кредитом, днів:360 днів
Процентна ставка, відсотки річних:Перший кредит: 1,45% на день – стандартна процентна ставка, ставка на перший період 15 днів може бути знижена до 0,15% на день (від 509,75% до 529,25% річних)
Повторний кредит: 1,45% на день – стандартна процентна ставка, ставка на перший період 25 днів може бути знижена до 0,74% на день (від 511,50% до 529,25% річних)
Реальна річна процентна ставка, відсотки річних:Перший кредит: від 6 350,04% до 11 985,72%
Повторний кредит: від 5 638,32% до 9 115,86%
Відсотки за користуваннякредитом, комісії фінансової установи та інші витрати споживача на супровідні послуги фінансової установи,кредитного посередника(за наявності) та третіх осіб:Комісія за видачу кредиту 15% (може бути зменшена відповідно до умов Акції). Нараховується в момент оформлення, сплачується в кінці строку договору.
Гіперпосилання на Правила надання фінансового кредита, типовий договори:Примірний договір кредитної лінії (діє з 13 год. 39 хв. 19.06.2024 р.)
Примірний договір кредитної лінії акційний (діяє з 13 год. 39 хв. 19.06.2024 р.)
Правила надання коштів та банківських металів у кредит (діють з 27.03.2024 р.)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит

При користуванні послугою споживчого кредитування можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання та/або неналежного виконання ним (споживачем) зобов’язань за договором про споживчий кредит, а саме:

необхідність сплати неустойки у вигляді штрафу. Розмір штрафу вказується в Договорі в абсолютному значені, який розраховується відповідно до наступних умов:

Якщо Сума кредиту за цим Договором не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати:

> на другий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 5% від первісної суми кредиту;
> на п’ятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту;
> на десятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 15% від первісної суми кредиту;
> на двадцять перший день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 30% від первісної суми кредиту;
> на сороковий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 40% від первісної суми кредиту;
> на п’ятдесятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 50% від первісної суми кредиту;
> на шістдесятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 50% від первісної суми кредиту.

У будь-якому разі сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

Якщо Сума кредиту за цим Договором перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати) наступним чином:

> на другий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 5% від первісної суми кредиту;
> на п’ятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту;
> на десятий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 15% від первісної суми кредиту;
> на двадцять перший день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту;
> на сороковий день невиконання та/або неналежного виконання зобов’язання штраф у розмірі – 10% від первісної суми кредиту.

Сукупна сума неустойки (штраф) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі цього Договору загальний розмір кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

втрата можливості участі у Програмі лояльності Товариства;
негативний вплив на кредитну історію та ускладнення отримання споживчого кредиту надалі.

ТОВ «МАКС КРЕДИТ» під час укладання договору, забороняється вимагати від споживача придбавати будь-які товари чи послуги від фінансової установи або спорідненої чи повʼязаної з ним особи як обовʼязкову умову для надання споживчого кредиту.
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ «МАКС КРЕДИТ» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

У споживача є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Наявні кредитні продукти ТОВ «МАКС КРЕДИТ» не передбачають можливість ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит.

Приклади розрахунків

 

Акційні умови (акційний період із застосуванням зниженої процентної ставки, за умови періодичності сплати процентів/акційний період = 15 днів)Сума кредиту = 1 000,00 грн.

Загальний строк кредитування = 360 днів

Разова комісія=15%

Щоденна процентна ставка в акційний період= 0,15%

Проценти за 1 день в акційний період = 1 000,00 грн. * 0,15 / 100 = 1,5 грн.

Проценти за 15 днів в акційний період = 1,5 грн х 15 днів = 22,50 грн

Сума до сплати в акційний період = 22,50 грн

Річна процентна ставка (APR) в акційний період = 54,75%

Реальна річна процентна ставка в акційний період = 4705,58%

Річна процентна ставка (APR) за весь строк кредитування з урахуванням акційного періоду = 509,75%

Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування з урахуванням акційного періоду = 6 350,04%

Загальні витрати за кредитом (складаються виключно із процентів, нарахованих за зниженою процентною ставкою в акційний період та процентів, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 5 175,00 грн.

Сума до повернення в кінці строку договору = 1 000,00 грн + 22,50 грн. (акційний період) + 150 (разова комісія) + (217,50 грн. * 23 періодів) = 6 175,00 грнЗастереження: обчислення реальної річної процентної ставки та загальних витрат за кредитом базуються на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. При обчисленні вказаних показників не враховуються витрати споживача, обов’язковість сплати яких не передбачена договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється споживачем незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні споживачу для організації каналів доступу і підключення до вебсайту/ІТС Товариства, здійснені відкриття рахунків (отримання платіжних карт), переказу коштів через третіх осіб в погашення заборгованості за договором та інше

Стандартні умови кредиту (без акційного періоду застосування зниженої процентної ставки, за умови періодичності сплати процентів = 25 днів)Сума кредиту = 20 000,00 грн.

Загальний строк кредитування = 360 днів

Разова комісія=15%

Щоденна процентна ставка = 1,45 %

Річна процентна ставка (APR) = 529,25%

Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування= 9 115,86 %

Проценти за 1 день = 20 000,00 грн * 1,45 / 100 = 290 грн.

Загальні витрати за кредитом (складаються виключно із процентів й разової комісії, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 107 400,00 грн.

Сума до повернення в кінці строку договору = 20 000,00 грн + 3 000,00 (разова комісія) + (7 250,00 грн *14 періодів) + 2 900,00(останній 15 період, який складається з 10 днів) = 127 400,00 грн.
Застереження: обчислення реальної річної процентної ставки та загальних витрат за кредитом базуються на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. При обчисленні вказаних показників не враховуються витрати споживача, обов’язковість сплати яких не передбачена договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється споживачем незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні споживачу для організації каналів доступу і підключення до вебсайту/ІТС Товариства, здійснені відкриття рахунків (отримання платіжних карт), переказу коштів через третіх осіб в погашення заборгованості за договором та інше

Прострочена заборгованість

Акції

Загальна інформація