Погасити
0(800) 310 433 безкоштовно по Україні
background

Розкриття інформації

Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАКС КРЕДИТ” (по тексту — фінансова установа);

Код за ЄДРПОУ фінансової установи: 42806643;

Місцезнаходження фінансової установи: З 17.07.23 р. – теперішній час: 03150, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, 86 літера “Е”. Код території за КОАТУУ 8036100000.
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги: Дата запису: 07.02.2019 р., номер запису: 1 069 102 0000 043104

Найменування або відтворення знака для товарів і послуг за яким надаються послуги: ТОВ «МАКС КРЕДИТ» має намір надавати фінансові послуги з використанням торговельної марки – Lehko credit.

01.11.2023 року подано заявку на знак для товарів і послуг №m202320460. Бібліографічні дані про заявку. Дана торгівельна марка буде використовуватись для надання фінансових послуг на веб-сайті https://lehko.credit. Після отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг, зазначена інформація буде оновлена.

Перелік фінансових послуг, що надає фінансова установа: надання коштів та банківських металів у кредит, надання послуг з факторингу (послуги надаються на підставі Ліцензії Національного банку України №27-0026/22309 від 21.03.2024 р., ліцензія безстрокова).

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: Корбут Ганна Володимирівна, що володіє часткою у розмірі 100% у статутному капіталі фінансової установи.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: Корбут Ганна Володимирівна, що володіє часткою у розмірі 100% у статутному капіталі фінансової установи.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов`язкове утворення наглядової ради не вимагається).

Відомості про виконавчий орган:
з 07.02.2019 р. по 21.01.2022 р. – Сущенко Євген Вікторович;
з 22.01.2022 р. по 14.07.2023 р. – Ватулін Віталій Михайлович;
з 15.07.2023 р.: директор Корбут Ганна Володимирівна

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відокремлені підрозділи фінансовою установою не утворювалися;

Інформація про структуру власності, остаточних ключових учасників та власників істотної участі

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
Державний реєстр фінансових установ

Ліцензія на діяльність фінансової компанії з правом надання послуг – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит, переоформлена Національним банком України дата переоформлення – 21.03.2024 р., чинна, безстрокова

Річна фінансова звітність фінансової установи:
Аудиторський висновок за 2019р.
Звіт з надання впевненості за 2020р.
Аудиторський висновок за 2020р.
Аудиторський висновок за 2021р.
Звіт з надання впевненості за 2021р.
Аудиторський висновок за 2022р.
Звіт з надання впевненості за 2022р.
Аудиторський висновок за 2023р.

Основні показники діяльності

Публічна пропозиція на встановлення ділових відносин (діє з 19 год. 16 хв. 06.05.2024 року)
Правила надання послуг з факторингу з 06.12.2023 р.
Примірний договір факторингу з 06.12.2023 р.

Режим робочого часу фінансової установи: робочі дні: з понеділка по п`ятницю. Робочі години: з 8:00 до 18:00 кожного робочого дня. Без обідньої перерви. Робочі години у вихідні та святкові дні: з 9:00 до 18:00

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи не порушувалися, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не застосовувалися;

Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалися.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг та контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги.

Для захисту своїх прав та інтересів, споживачі послуг мають право на досудовий порядок розгляду спірних питань та скарг шляхом звернення безпосередньо до ТОВ «Макс Кредит» в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», шляхом письмових звернень на юридичну адресу Товариства чи на офіційну електронну пошту Товариства – [email protected], а також за телефоном Служби підтримки – 0 800 310 433, 073 432 33 44, 066 432 33 44, 097 432 33 44. Споживачі також можуть звертатися за захистом своїх прав до:

1) суду;

2) органу, що здійснює регулювання небанківського фінансового сектору – Національного банку України (Адреса: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9. тел.: 0 800 505 240, еmail: [email protected];

3) органу з питань захисту прав споживачів – Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1. тел. (044) 279 12 70, еmail: [email protected]).

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається Товариством, чинним законодавством України не передбачена.
Крім того Споживач має право звернутись за захистом своїх прав до НБУ за наступним посилання https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Інформація про право споживача після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова установа надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п’яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту:

Споживач має право після припинення дії (завершення строку договору, розірвання, виконання) Договору  звернутися  до фінансової установи щодо отримання інформації (довідки) про виконання сторона своїх зобов’язань згідно Договору, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі. Для отримання інформації (довідки) споживач повинен звернутися із відповідним запитом до фінансової установи на електронну та/або поштову адресу Товариства із зазначення форми (паперова або електронна) надання інформації (довідки) та адреси на яку Споживач бажає отримати відповідну інформацію(довідку). Довідка у формі (паперова та/або електронна) визначеній Споживачем надається протягом п’яти днів з дати отримання запиту фінансовою установою.

Інформація для військовослужбовців та їх дружин/чоловіків щодо повідомлення Товариства про наявність права на пільги

Порядок відступлення права вимоги новому кредитору

Порядок відмови від договору або його припинення

Порядок і способи погашення заборгованості

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг. Права споживачів фінансових послуг, що закріплені Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Електронний документ (файл формату PDF), розміщений на сервері Держфінмониторингу за посиланням:

Актуальний перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Перелік посад, що відносяться до Публічних діячів:
https://pep.org.ua/uk/hto-taki-publichni-diya/